گراف روابط

عنوان مورد نظر خود را وارد کنید. مثلا: فروشنده

راهنما

گراف روابط، ارتباط و میزان اهمیت موارد به دست اومده در کنار همُ بررسی میکنه.
دایره های بزرگتر نشون دهنده ی ارتباط قویتر با عنوان مورد نظر شماست و کوچکتر هم برعکس.
مهارت خودتون رو جستجو کنید و ببینید در بازار کار با چه مواردی و چه میزان اهمیتی مرتبط هست.
یا اگر تصمیم دارید مهارت جدیدی رو شروع کنید، گراف روابط به شما کمک میکنه تا ببینید مهارت مورد نظر شما با چه مواردی که ممکنه مهارت های دیگه ای باشه در ارتباط هست و چقدر اهمیت داره. میتونید در تصمیم گیری های شغلیتون ازش استفاده کنید.
و...
مشارکت در پروژه